גיוס כספים מיוחד למען הקהילה היהודית בתקופת הקורונה