אנו בונים
קהילות יהודיות
משגשגות
בצפון אמריקה
וברחבי העולם

אנו בונים קהילות יהודיות משגשגות בצפון אמריקה וברחבי העולם

 

 

ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA) מייצג 146 פדרציות יהודיות ולמעלה מ-300 קהילות יהודיות עצמאיות והינו הארגון היהודי הגדול ביותר בארצות הברית וקנדה. ארגון ה-JFNA שם לו למטרה לפעול למען רווחת ושגשוג הקהילה היהודית העולמית.